Behörigheter

Alla som arbetar för oss har professionell behörighet för att
säkert och kvalitetsmässigt korrekt kunna renovera våtutrymmen som badrum och kök.

Behörighet Våtrum
Byggkeramikrådet, BKR
Per behörighet
Auktoriserat PER-företag
Behörig våtrum blå
Våtrumsbehörighet, BBV
Auktoriserat vvs-företag
ID06 märke
Obligatorisk ID-Redovisning, ID06
IF
Ansvarsförsäkring